Staj Belgeleri

Staj Yapacak Öğrenciler için Adımlar

 • Ek-3 (İşyerine Başvuru ve Kabul Formu) belgesinde sadece üst yarı doldurulacak ve belge bastırılacaktır.
  1. Ek-3 doldurulduktan sonra staj koordinatörüne onaylatılır.
  2. Staj koordinatörünün onayladığı form iş yerine götürülerek oraya da onaylatılır.
  3. İş yerinin onayladığı form staja başlama tarihinden en az 20 gün önce tekrar staj koordinatörüne getirilip teslim edilmelidir.
 • Ek-4 (Sağlık hizmeti alanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden sağlık hizmeti alanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • Ek-5 (Sağlık hizmeti almayanlar için Beyan ve Taahhütname) belgesi sadece ailesi üzerinden herhangi bir sağlık hizmeti almayanlar tarafından doldurulup bastırılacaktır.
 • Öğrencilerin Sağlık Sigortası durumlarına göre Ek-4 ve Ek-5 belgesinden sadece bir tanesini doldurması gerekmektedir.
 • Staj Değerlendirme Formu bir adet bastırılıp sadece üst kısmı doldurulacak ve bir fotoğraf yapıştırılacaktır.
   

ÖNEMLİ: Formlar doldurulup çıktıları alındıktan sonra direkt olarak Bölüm Sekreterliğine teslim edilmelidir.

 

Diğer Belgeler

İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj İlkeleri

Örnek Staj Defteri

Hacettepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara