Misyon ve Vizyon

Misyon :

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği programı, inşaat mühendisliğinin temel konularında aşağıda belirtilen amaçlar doğrultusunda inşaat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır:

  • Temel mühendislik bilgilerini yenilikçi bir anlayış çerçevesinde mühendislik problemlerine uygulayabilmek
  • Farklı mühendislik disiplinleriyle ortak projeler üretebilecek teknik ve bilimsel bilgi birikimine sahip olmak
  • Sürdürülebilir gelişmeyi destekleyebilecek projeler için her türlü tasarım, deney ve analiz yeteneğine sahip olmak
  • Edinilen mesleki bilgiyi güncel mühendislik problemlerine, etik ve profesyonel sorumluluk bilinci içerisinde uygulayabilmek
  • Hayat boyu öğrenmeyi ilke edinerek, mesleğin gerektirdiği teknolojik gelişmelere uyum sağlayacak yeteneğe sahip olmak

 

Vizyon :

Hedeflediği eğitim ilkeleri doğrultusunda kendine güvenen, teknik bilgi ve donanıma sahip, takım çalışmasına yatkın, mesleki güncel gelişmeleri takip eden ve uyum sağlayabilen mühendisleri yetiştiren bölüm olmaktır.

Hacettepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara