İnşaat Mühendisliği

İnşaat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetimiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. İnşaat mühendisleri her türlü bina, baraj, havaalanı, köprü, yol, su kemerleri, liman, kanalizasyon, su şebekesi, tünel, demiryolu, hızlı tren projeleri, metro gibi hizmet ve endüstri yapılarının planlanması, projelendirilmesi, yapımı ve denetimi konuları ile ilgili eğitim ve araştırma yapar. İnşaat Mühendisliği, en eski mühendislik dallarından biridir. Geleneksel olarak İnşaat Mühendisliği, çevre mühendisliği, geoteknik, şehir planlama mühendisliği, kıyı mühendisliği, kadastro, yapı mühendisliği, temel mühendisliği, su mühendisliği, malzeme bilimi, ulaştırma mühendisliği gibi alt dallara ayrılmıştır.

Günümüz dünyası, artan nüfus nedeniyle sınırlı olan kaynaklara insanların daha rahat ve sağlıklı bir biçimde ulaşabilmesi için sosyal, kültürel, çevresel ve politik hassasiyetleri göz önüne alacak çözümleri gerektirmektedir. Hızla gelişen bilgisayar teknolojisi, yapı malzemelerindeki teknolojik gelişmeler, yapı tekniklerinin değişmesi gibi unsurlar İnşaat Mühendisliği’nin günümüz dünyasındaki önemini ortaya çıkartmaktadır. İklim değişikliği ve olası çevresel etkileri, alternatif ve yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı gibi güncel sorunlar, İnşaat Mühendisliği programının ele aldığı temel araştırma alanlarının hepsini kapsadığı gibi, İnşaat Mühendisliği bu sorunlarla ilgilenen farklı mühendislik ve sosyal bilimler disiplinleriyle ortak çalışmalar ve projeler üretebilecek, geleceğin dünyasını şekillendirebilecek başlıca mühendislik dallarından biridir.

Hacettepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara