İdari

Bölüm Sekreterliği

Fatma Bozkurt 
Bölüm Sekreteri

E-posta: fatma.bozkurt@hacettepe.edu.tr

Bölüm Telefon Santrali:

+90 312 297 73 28-29-30-31 

 

Hacettepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara