FİZ117-29 Duyurusu

Öğrenciler FİZ117 lablarını (eğer isterlerse) 16 Ocak 2019 tarihinde 09:30-11:30 saatleri arasında tekrarlayabilir. Servis Laboratuvarı açık tutulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi 
İnşaat Mühendisliği Bölümü
06800 Beytepe Ankara