YGS/DGS İle Kayıt Yaptıracak Öğrenciler Hakkında

İntibak islemlerinin hızlıca yapılabilmesi için ögrenci transkriptlerinin, transfer olunan universitede alınan derslerlerin içeriklerinin ve intibak formunun taranarak bölüm sekreterliğine mail(hacettepe.ce@gmail.com) olarak iletilmesi gerekmektedir. Ayrıca istenen belgelerin çıktılarının da bölüm sekreterliğine ulaştırılması gerekmektedir.