Research and Projects

Proje

Destekleyen kuruluş

Lego Construction System of “Green” Structural Components for Low-cost Housing

Tübitak / British Council

New Generation Engineered Geopolymeric Composites Incorporating Construction Demolition Wastes

İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Yeni Nesil Tasarlanmış Jeopolimer Bağlayıcılı Lif Donatılı Kompozitler

Tübitak

New Generation Multi-Functional Photocatalytic Cementitious Composites Developed by Holistic Design Approach

Fotokatalitik Etkiye Sahip Bütüncül Tasarım Yaklaşımı ile Geliştirilmiş Yeni Nesil Çok Fonksiyonlu Çimento Esaslı Kompozitler

Tübitak

In the Framework of Sustainable Construction: New Generation Geopolymer Based Composites Suitable for 3D Additive Manufacturing Incorporating Construction Demolition Waste

Sürdürülebilir Yapılar Çerçevesinde 3 Boyutlu Eklemeli İmalata Uygun İnşaat Yıkıntı Atıkları İçeren Jeopolimer Esaslı Yeni Nesil Kompozitler

Tübitak

Sürdürülebilir Kalkınma İçin Nano Malzemelerle İyileştirilmiş Ekonomik Şekil Değiştirme Sertleşmesi Davranışı Sergileyen Çimento Esaslı Kompozitler

Hacettepe Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi