Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri buyıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkasi'nde gerçekleştilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Hacettepe İnşaat Mühendisliği Tanıtım Filmi
YAPI ISLERI TEKNOLOJILERI Uzaktan Egitim Tezsiz Yüksek Lisans Programı
Bölümümüz Tarafından Hazırlanan Elazığ Sivrice Depremi Ön İnceleme Raporu
Bölümümüz Tarafından Hazırlanan Elazığ Sivrice Depremi Ön İnceleme Raporu
Geopolimer Green Concrete
Small Scale 3D-Printing Additive Manufacturing Practice with %100 Construction and Demolition Waste Based Geopolymer at Hacettepe University Advanced Construction Materials Research Laboratory
Hacettepe University - Department of Civil Engineering
Hacettepe University - Department of Civil Engineering
Welcome to Hacettepe University!
Panoramic Campus Tour
Program Çıktıları

PÇ1

Matematik, fen bilimleri ve İnşaat Mühendisliği konularında yeterli teorik bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanır.

PÇ2

Karmaşık İnşaat Mühendisliği problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçer ve uygular.

PÇ3

İstenen gereksinimleri karşılayacak biçimde bir sistemi, parçayı ya da süreci tasarlar.

PÇ4

İnşaat Mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirir, seçer; bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.

PÇ5

İnşaat Mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar.

PÇ6

Disiplin içi ve disiplinler arası takım halinde ve bireysel olarak etkin biçimde çalışır.

PÇ7

Ulusal ve uluslararası mesleki ve/veya diğer kişi veya kuruluşlar ile Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar.

PÇ8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler.

PÇ9

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir.

PÇ10

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında bilgi sahibi olur.

PÇ11

İnşaat Mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda bilgi sahibi olur.