M.Sc. and Ph.D. Theses

Tez Adı

Hazırlayan

Danışman

Düzey

Tarih

1

İnşaat yıkıntı atıkları içeren yeni nesil jeopolimer bağlayıcılar

New generation geopolymer binders incorporating construction demolition wastes

Anıl KUL

Prof.Dr.Mustafa ŞAHMARAN

MSc

Şubat 2019

2

Yığma Yapıların Bölgesel Risk Dağılımının Belirlenmesi İçin Alternatif Hızlı Tarama Yönteminin Geliştirilmesi

Development of Alternative Rapid Screening Method to Determine Regional Risk Distribution of Masonry Structures

Emre GÜVENİR

Dr. Öğr. Ü. Alper ALDEMİR

MSc

Temmuz 2019

3

Öngerilmeli Betonarme Palplanşların Sismik Davranışı

Seismic Behaviour of Prestressed Concrete Sheet Pile Walls

Kadir TOKGÖZ

Doç. Dr. Baki Öztürk

MSc

Devam Ediyor

4

Puzolanik Malzemelerin Çimento Bağlayıcılı Kompozitlerin Fotokatalitik Aktiviteleri Üzerine Etkileri

Influence of Mineral Admixture on the Photocatalytic Activity of Cementitious Composites

Samed BAY

Prof.Dr.Mustafa ŞAHMARAN

MSc

Devam Ediyor

5

Kendiliğinden İyileşmenin Jeopolimer Bağlayıcılı Kompozitlerin Mekanik Davranışı Üzerine Etkileri

Influence of Self-Healing on the Mechanical Properties of Geopolymer Binder Composites

Behlül Furkan ÖZEL

Prof.Dr.Mustafa ŞAHMARAN

MSc

Devam Ediyor

6

 

Development of Geopolymer Concretes With Construction Demolition Waste

Emircan ÖZÇELİKÇİ

Prof.Dr.Mustafa ŞAHMARAN

MSc

Devam Ediyor

7

Jeopolimer Kirişlerin Deneysel Test Edilmesi

Experimental Behaviour of Geopolymer Concrete Beams

Sertaç UÇAK

Dr. Öğr. Ü. Alper ALDEMİR

MSc

Devam Ediyor

8

Jeopolimer Kolonların Deneysel Test Edilmesi

Experimental Behaviour of Geopolymer Concrete Columns

Şaban AKDUMAN

Dr. Öğr. Ü. Alper ALDEMİR

MSc

Devam Ediyor