Diploma Teslimi Hakkında

 

Sevgili Mezun Öğrencilerimiz,

Diplomalarınız basılmıştır.. Diplomalarınızı aşağıdaki belgeler ile birlikte 30/09/2020 tarihine kadar İnşaat Mühendisliği Bölüm Sekreterliğinden alabilirsiniz.

1-      Öğrenci Kimlik Kartı

2-      İlişik Kesme Formu (Doldurulmuş)

(Eğer kendiniz gelemiyorsanız, noterden vekâlet verdiğiniz herhangi bir kişi gelip, diplomanızı yukarıdaki belgelerle birlikte alabilir.)

 

 

Kısmetiniz açık olsun.