BEB 650 Dersi Muafiyet Sınavı

2020-2021  Öğretim Yılı Güz dönemi verilmekte olan BEB 650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersinin Muafiyet  Sınavı tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.


Muafiyet Sınavına bu yıl 1. Sınıfa başlayan öğrenciler, dersi programlarına hiç almamış öğrenciler girebilirler. Daha önce programlarına alan ve F2 ve F3 ile kalan öğrenciler Muafiyet Sınavına giremezler giren öğrencilerin sınavları iptal edilecektir. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 27. madde 5 fıkrasına göre “Muafiyet sınavları, ilgili kurulların önerisi üzerine Senato tarafından belirlenen dersler için her yarıyıl başında yapılır. Öğrenciler bu sınavlara, dersleri ilk kez alacakları yarıyıl başında girebilirler. Öğrenciler bu haktan her ders için bir kez yararlanırlar’’.

Muafiyet sınavlarında başarılı sayılmak için en az D notu almak gerekir.”


Sınav Çevrimiçi (Blackboard) olarak yapılacaktır.


BEB650 Muafiyet Sınavı tarihi :30 Eylül 2020  saat 15:30-16:30