About Summer School

Hacettepe Üniversitesi 2019 – 2020 Eğitim – Öğretim Yılı Lisans-Önlisans Çevrimiçi Yaz Okulu Uygulama İlkeleri’nin 3. Maddesinin iptal edilmesi hakkında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 06.07.2020 tarih, 1143170 sayılı yazısı oy birliği ile uygun görüldü.

 

H.Ü. 2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI LİSANS-ÖNLİSANS ÇEVRİMİÇİ YAZ OKULU UYGULAMA İLKELERİ