About Last 3 Course Exam

   2019-2020 Akademik Yılında  mezuniyetine en fazla  üç dersi kalan öğrencilerin ortak zorunlu İngilizce derslerinin  sınavları Modern Diller Yüksekokulu Birim Başkanlığı tarafından 27 Şubat 2020 Perşembe  saat: 13:30 da yapılacak olup sınav salonu bilgileri 26 Şubat 2020 tarihinde Yüksekokulun web sayfasında ilan edilecektir.